• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  Standartların, yasal mevzuatların ve sosyal sorumluluk kriterlerinin gerektirdiği şartları sağlayıp çalışma ortamlarımızı sağlıklı hale getirmeyi, riskleri yok etmeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi hedeflemektedir. Üst yönetimin desteği ile belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için eğitim, toplantı ve denetimlerle, kararlılığını sürdürerek sistemi sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.
 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  Kuruluşumuz, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, üretiminde kullandığı malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasını, atıklarımızın ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak bertarafını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmayı, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.
 • KALİTE POLİTİKAMIZ

  Şirketimiz, toplam kalite felsefesi ruhu ile oluşturmuş olduğu; öz değerler, hedefler, vizyon ve misyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi, Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, süreçleri tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmeyi, hızlı ve esnek olmayı, yeniliklere, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktadır, Bu amaçlara ulaşmak için, eğitim ve denetimlerle yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemekteyiz.
 • ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ

  Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği destekleyen teknolojik seviyemizin güncelliğini korumaktır.
 • STOK POLİTİKAMIZ

  Tüm değer akışı boyunca; müşteri beklentilerimizi doğru ve zamanında karşılamayı temin edecek minimum stok maliyetlerini hedefler ve stoklarımızı sürekli azaltmak için proje ve sistemler geliştiririz.
 • İŞBİRLİĞİ POLİTİKAMIZ

  Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak, açık, dürüst, karşılıklı kazanmayı esas alan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır.
Varf Safety Varf Training Varf Consulting Varf Rope Access Varf Adventure Varf, Yüksekte!